Ansvar för människa, djur och miljö - det ligger Georg Müller, innehavare och verkställande direktör på vårt bayerska familjeföretag, starkt om hjärtat. "Miljöskydd är ett viktigt företagsmål i vår verksamhet. Vi vill avlasta och skydda miljön. Det är för oss en skyldighet gentemot kommande generationers människor och djur", säger han.

Flera olika åtgärder har vidtagits under de senaste åren:

  • Byggnation av en fotovoltaikanläggning (80 kWp) för alstring av grön el

  • Produktion med anläggning för kondensatåterföring för att uppnå lägre förbrukning av vatten och energi

  • Produktionsanläggningarna motsvarar alltid de senaste miljötekniska rönen.

  • Som transportförpackningar används endast kartong som består av 100 % återvunnet papper.

Upp till 80 % av våra råvaror köper vi i regionen. Det uppstår därför inga långa transportvägar och miljön avlastas.

Plant for the Planet
Plant for the Planet

”Plant for the Planet” stödjs av Happy Cat: Sedan i början av 2011 investerar vi 5 cent per paket i nyplantering av skog - per år kan därmed förmodligen 2 500 träd planteras.

Projektet "Plant for the Planet" och särskilt kampanjen "The Billion Tree Campaign" (svenska: planteringskampanjen en miljon träd) har som målsättning att plantera en miljon träd i varje land på jorden.

Idén till kampanjen väcktes av den då 9-årige Felix som i samband med en hemläxa stötte på den kenyanska nobelfredspristagerskan Wangari Maathai. Miljöaktivisten har planterat 30 miljoner träd på 30 år för att binda koldioxid och bromsa klimatuppvärmningen.

Mangrover planteras till exempel inom ramen för ett skolprojekt i Kuala Gula, Malaysia. Mangroveskogar är där essentiella för fiskar, krabbor, kräftor och kräftdjur, hotade vilda djur- och fågelarter, växtvärldens variationsrikedom och som skydd mot havsstormar och tsunamier.

Zoo Augsburg
Zoo Augsburg

Happy Cat/Happy Dog är en av huvudsponsorerna för Augsburgs zoo. Vi engagerar oss för en artriktig djurhållning och stödjer därför Augsburgs zoo.

För att djuren i zoologiska trädgårdar ska kunna hållas så artriktigt som möjligt är flera åtgärder nödvändiga: Optimalt utformade hägn, individuell sysselsättning för de enskilda djurarterna och artriktig utfodring av djuren är bara några exempel som moderna zoologiska trädgårdar tar hänsyn till i dag.

För att kunna finansiera sådana åtgärder behöver den zoologiska trädgården finansiella medel av sponsorer.

Sök